Protocol Corona maatregelen viswedstrijden

Corona maatregelen!!
Deze gelden voor alle georganiseerde wedstrijden van HSV De Rietvoorn


• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.

• vermijd het aanraken van je gezicht.

• schud geen handen.

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.