Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door HSV De Rietvoorn met constante zorg en aandacht samengesteld. De door HSV De Rietvoorn verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. HSV De Rietvoorn kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. HSV De Rietvoorn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van HSV De Rietvoorn. De informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van HSV De Rietvoorn worden
vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd, verspreid of tegen vergoeding beschikbaar worden gesteld aan derden.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HSV De Rietvoorn, welke geen eigendom zijn van HSV De Rietvoorn, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HSV De Rietvoorn.

HSV De Rietvoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waar op de website naar verwezen wordt.