Vissenbossen

Je hebt ze vast wel gezien in Veenendaal: de vissenbossen. Vissenbossen bestaan uit in het water gelegd snoeihout tussen een dubbele rij palen. Het in het water gestapelde snoeihout heeft een losse structuur met veel ruimtes tussen de takken. Deze ruimtes zijn schuilplaatsen voor kleine vis, die daarmee beschermd zijn tegen predatie (wegvraat) door roofvis en visetende vogels zoals de aalscholver. Hierdoor blijft het visbestand in de vijvers gezond en voldoende groot.


Schuilplaatsen, visvoedsel en kraamkamers

Belangrijkste doel is om in de wintermaanden kleine vis (lengte tot 20 cm) schuilplaatsen te bieden. ’s Winters zijn er in veel stadsvijvers nauwelijks schuilplaatsen voor vis. In het najaar maait het waterschap de vijvers, waardoor schuilplaatsen voor jonge vis verdwijnen. Door de aanleg van Vissenbossen komt daarin verandering. De Vissenbossen zorgen verder voor extra voedsel en daarmee leven in de vijvers. Het dode snoeihout vormt een belangrijke ondergrond en voedingsbodem voor waterinsecten en kleine schelpdieren zoals slakjes en driehoeksmossels. Deze kleine organismen vergroten de biodiversiteit van de vijvers, maar vormen zelf ook weer een belangrijke voedselbron voor vis en andere waterdieren. Tot slot vormen de vissenbossen paaiplaatsen voor vissen en daarmee zijn het dus ook kraamkamers.Onderzoeksresultaten Veenendaal

In 2016 zijn de eerste vier vissenbossen in Veenendaal aangelegd. Voorjaar 2017 en voorjaar 2018 is met behulp van professioneel visstandonderzoek nagegaan of de vissenbossen gebruikt worden door jonge vis. De resultaten van het onderzoek waren positief. In totaal werd in de vijver Otterlaan 72% van de in totaal 260 vissen bij de Vissenbossen gevangen. In de vijver aan de Mina Kruzemansingel werd maar liefst 97% van de vis (in totaal 616 vissen) bij de vissenbossen gevangen! Bij het onderzoek in 2018 werd ongeveer tweemaal zoveel vis gevangen als in 2017. De Vissenbossen werken dus goed en dragen bij aan een betere visstand.