Verenigingsregels

Als lid van HSV de Rietvoorn heb je veel mogelijkheden om je hobby uit te oefenen. Om iedereen evenveel visplezier te geven is het belangrijk dat alle leden zich aan de regels houden die het bestuur heeft bepaald en die in de Visserijwet staan. 

Het viswater in Veenendaal en omgeving

Alle wateren in Veenendaal, eigendom van Gemeente Veenendaal m.u.v. de Brouwersgracht in het centrum, de wateren in het natuurgebied de Groene Grens, park Wolfflaan, park Dierenkampje Dragonder en park Ruisseveen. De Henkensloot in Veenendaal, Het Valleikanaal vanaf de Grebbesluis tot aan de spoorbrug Utrecht/Arnhem. Deze wateren staan vermeld in de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland onder federatie Midwest Nederland en op de website. Het Valleikanaal van Nederrijn tot aan de Grebbesluis alleen voor leden van HSV De Rietvoorn. De recreatieplas in het sportpark De Groene Velden alleen voor leden van HSV de Rietvoorn.

Leden van HSV De Rietvoorn mogen ook vissen in het havenkanaal in
Wageningen met machtiging van HSV Ons Genoegen.
Als lid van HSV De Rietvoorn mag je vissen in alle wateren in Veenendaal die eigendom zijn van de Gemeente Veenendaal, m.u.v. de Brouwersgracht in het centrum. Verder mag je vissen in de Henkensloot, Het Valleikanaal (Grift) vanaf de Grebbesluis tot aan de spoorbrug Utrecht/Arnhem. Deze wateren staan vermeld in de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland.

Algemene voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een geldige VISpas. De houder van de VISpas is verplicht deze op aanvraag van bevoegde controleurs te tonen. U dient zich aan de regels en voorwaarden die op de website staan vermeld te houden en tevens aan de regels die vermeld zijn in de Visserijwet. Overtreding van de visserijwet en/ of de verenigingsvergunning maakt de VISpas ongeldig. Men wordt dan geacht zonder VISpas te vissen, zodat een proces-verbaal of inname van de VISpas, tot de mogelijkheden behoort. Een tijdelijk royement wordt doorgegeven aan de ledenadministratie van Sportvisserij Nederland, een nieuw bestelde VISpas is dan niet meer geldig. 
Hengelsportvereniging De Rietvoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of materialen ontstaan tijdens deelname aan de activiteiten van de vereniging.

Controle 

Verenigingscontroleurs verrichten hun taak in opdracht van het bestuur en in het belang van uw vereniging. Gaarne uw medewerking en respect voor deze vrijwilligers.

Veroorzaak geen parkeeroverlast tijdens het vissen en bij wedstrijden. Parkeer alleen op de daarvoor beschikbare plaatsen en nooit op het gras!

Hengelsportvereniging De Rietvoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade aan personen of materialen ontstaan tijdens deelname aan
de activiteiten van de vereniging.
Verenigingscontroleurs verrichten hun taak in opdracht van het bestuur en in het belang van uw vereniging. Gaarne uw medewerking en respect voor deze vrijwilligers. 

De regels

 • Nachtvissen is alleen toegestaan in de Recreatieplas Sportpark De Groene Velden (bekend als De Surfvijver), de vijver in Stadspark De Groene Velden, de lange zijde van de vijver aan de Industrielaan, het Valleikanaal buiten de bebouwde kom. Tenten bij het nachtvissen zijn alleen toegestaan bij deze aangewezen wateren! Gebruik een groene of gecamoufleerde tent om wildkamperen tegen te gaan. Voor het Valleikanaal is alleen een paraplu toegestaan met zijflappen! Nachtvissen op de hiervoor genoemde wateren is alleen toegestaan voor leden van HSV de Rietvoorn die in het bezit zijn van een vispas.
 • Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist. 
 • Het is verboden om gevangen vis in bezit te hebben of te vervoeren, uitzondering hierop zijn maximaal 5 aasvissen kleiner dan 15 cm. Deze uitzondering geldt niet voor de vijvers aan de Otterlaan, Mina Kruzemansingel, Grote Pekken, en de vijver in het Stadspark. 
 • Gevangen vis mag tijdelijk (maximaal 8 uur) in een leefnet worden opgeslagen, uitzondering hierop zijn de vissoorten PALING, KARPER, SNOEK, SNOEKBAARS en BAARS. Deze soorten dienen na vangst direct te worden teruggezet op de plaats waar ze gevangen zijn. 
 • U mag geen vis verplaatsen naar een ander water. U doorkruist daarmee het beheerplan van de vereniging. 
 • Gebruik een onthaakmat bij het onthaken en terugzetten van gevangen vissoorten karper en snoek. 
 • Het is niet toegestaan obstakels in de watergang te plaatsen. 
 • U mag geen onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen hinderen of belemmeren. 
 • Het is verboden zich met auto’s en andere vervoermiddelen - niet zijnde fietsen en /of gehandicaptenvoertuigen op de oevers en/of het gazons van alle wateren te begeven. 
 • Veroorzaak geen parkeeroverlast tijdens het vissen en bij wedstrijden. Parkeer alleen op de daarvoor beschikbare plaatsen en nooit op het gras! 
 • Het is niet toegestaan bij het vissen schade aan de taluds te veroorzaken. 
 • U mag op de taluds, onderhoudspaden en gazons geen wormen spitten of op andere wijze verzamelen. 
 • Het is verboden vislijn, voer, aas en overig afval bij of in het water achter te laten. 
 • Begroeiing - in en langs het water - mag niet vernield of verwijderd worden. Dieren mogen niet verstoord worden. 
U dient zich aan deze en eerder vermelde voorwaarden te houden en tevens aan de regels die vermeld zijn in de Visserijwet. Overtreding van de visserijwet en/ of de verenigingsvergunning maakt de VISpas ongeldig. Men wordt dan geacht zonder VISpas te vissen, zodat een proces-verbaal of inname van de VISpas, tot de mogelijkheden behoort.

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de Surfvijver aan de Groeneveldselaan

 • De jaarlijkse triatlon in de surfvijver wordt meestal eind augustus georganiseerd, zie website. Advies; Niet vissen tijdens de Triatlon! 
 • Op elke zaterdagmorgen kan de modelbotenclub de kleine steiger gebruiken. Deze dient dan vrijgehouden te worden.