Visstatement

Belangrijk!

De afgelopen tijd krijgen wij regelmatig meldingen over mensen die met vissen slepen tussen wateren en illegaal vis uitzetten. Dit is niet de bedoeling en hier zijn wij fel tegenstander van! Hiermee doorkruist u het uitzetbeleid van de vereniging en komen de unieke goede verhoudingen tussen vereniging, gemeente en waterschap in gevaar. Bovendien kunnen ongecontroleerde uitzettingen massale vissterfte tot gevolg hebben door virussen waar de vis in het uitzetwater niet resistent tegen is.

Mochten wij iemand betrappen op deze activiteiten dan zal hier ook streng tegen worden opgetreden door middel van royement en plaatsing op de zwarte lijst van Sportvisserij Nederland. U kunt dan dus ook geen VISpas meer aanschaffen van een andere vereniging. Controles aan de waterkant zullen zichtbaar en onzichtbaar verscherpt worden. Mocht u iets zien waarvan u denkt dat het niet in de haak is, dan horen wij dat graag direct zodat wij daar actie op kunnen ondernemen.

Bijgevoegd ziet u een infoblad van Sportvisserij Nederland over een verantwoord visstandbeheer. Wat we doen, doen we met een reden. Bedankt!