Leden administratie

Per 1 juni 2018 zijn er wettelijke regels van kracht ter bescherming van persoonsgegevens, het gaat om de "Algemene Verordening Persoonsgegevens" (APV) en de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG).

Deze wettelijke regelingen verbieden een “derde persoon” ( lees HSV De Rietvoorn) gegevens te wijzigen van, in dit geval, een lid van H.S.V. “De Rietvoorn”. 

Dit om misbruik te voorkomen. 

U dient zelf te zorgen voor wijzigingen zoals, aanmelding / beëindiging lidmaatschap /adreswijziging / betalingswijze etc. van het lidmaatschap. 

Dit kan via de 3 volgende mogelijkheden: 

ledenadministratie@vispas.nl   -   www.mijnsportvisserij.nl   -  Tel. 09002025358.