Materiaal

Het onderhoudsteam heeft de beschikking over de volgende gereedschappen en materialen:
  • werkboot met motor
  • 2 bosmaaiers
  • 1 motorzaag
  • veiligheidskleding
  • harken
  • afvalgrijpers en vuilniszakringen (vuilruimen)
  • werkkleding met logo van HSV De Rietvoorn