Werkzaamheden

Het onderhoudsteam voert de volgende werkzaamheden uit:
  • aanleg en onderhoud van Vissenbossen
  • maaien van visstekken en wedstrijdtrajecten
  • hulp bij uitzet van vis
  • aanleg en onderhoud van vissteigers
  • hulp bij calamiteiten, zoals het verwijderen van dode vis en het uitvoeren van zuurstofmetingen